NERO

Nero Complex Book
Nero Complex Book

ПОЛИТИКА НА ХОТЕЛА

   • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.

   Комплекс „НЕРО“ гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.

   Администрацията на комплекса може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.


   • ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В КОМПЛЕКСА
   • Комплексът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 15:00ч.
   • При пристигане в комплекса, гостът е длъжен да представи личен документ.
   • При предварително прекратяване на престоя, заплатената сума не се възстановява.
   • Услугата късно напускане /след 12:00ч/ се заплаща съгласно тарифите на комплекса и се предоставя на гостите само при наличие на свободни стаи в комплекса.
   • Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ или не пожелаете почистване и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“ или не пожелаете почистване, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция за възможност за почистване. 
   • Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 7:30ч – 10:00ч.
   • При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула и ценоразписа.
   • Моля не оставяйте ценните си вещи и документи без надзор.  За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
   • Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец след напускане.
   • Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в комплекса според ценоразпис, който е на разположение 24 часа на Рецепция.
   • На територията на комплекса работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и помещенията за настаняване и някои зони в Уелнес центъра/. Ползвайки услугите на комплекса, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
   • Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Комплексът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
   • Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията. 
   • Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на комплекса, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.

   • С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЛЕКСА СЕ ЗАБРАНЯВА
   • Пушенето във всички закрити помещения на Комплекс „НЕРО“, както и около басейна, извън зоната за пушачи. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 100 лв.
   • Използването на електрически и газови уреди в стаите.
   • Предаването на странични лица на ключ от стаята Ви.
   • Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
   • Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
   • Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
   • Повреждането на имущество на комплекса.
   • Паркирането на автомобили на входа и изхода на комплекса, както и по начин, който блокира движението и местата за доставка и ограничени с специализирани конуси. 
   • Пребиваването в комплекса с домашни любимци.

   • РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

   Комплекс „НЕРО“ се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по резервация, в пълното им количество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.

   За директни резервации използвайте нашия онлайн резервационен портал, като можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри. 

   Ако желаете да се възползвате от тази бърза и улеснена форма на резервация, но имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с отдел Резервации, тел: +359 889 06600 или на e-mail: neropamporovo@gmail.com

   • АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

   В случай на анулиране, по-ранно отпътуване или промяна по вече платена от страна на клиента резервация, Комплекс „НЕРО“ възстановява заплатената сума за неизползваната резервация или начислява неустойка, според обявената анулационна политика:

   Анулации и промени за резервации по стандартни целогодишни цени и пакети, извън празнични периоди:


   • Анулации в срок до 14 дни преди настаняване – 0% неустойка
   • Анулации под 14 дни и при неявяване /no show/ – неустойка в размер на 100% от стойността на резервацията
   • При по-ранно отпътуване стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява.

   Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по които е получено плащането. Възстановяването на суми се извършва в 30 дневен период от датата на анулацията.

   • ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНИ РЕЗЕРВАЦИИ

   Цените в интернет страницата на Комплекс „НЕРО“ са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.

   Комплекс „НЕРО“ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

   • ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

   Разплащането може да се осъществи по 3 начина:

   1. По електронен път с дебитна или кредитна карта
   2. Чрез физически ПОС терминал и плащане без присъствие на картата

   При заявяване на желание за заплащане на резервация с кредитна или дебитна карта, без да се използва услугата Виртуален ПОС терминал, заедно с офертата на клиента ще бъде изпратена авторизационна форма. С попълването, подписването и изпращането на авторизационната форма, клиентът дава съгласието си за използване детайлите на картата (номер, CVC код) с цел изтегляне на посочената в резервацията сума.

   Седем дни преди датата на настаняване от Вашата банкова карта ще бъде изтеглена стойността на направената от Вас резервация.

   За резервации за Коледа, Нова Година, Великден, Пролетна ваканция, както и по специални оферти сумата по резервацията ще бъде изтеглена от Вашата карта веднага с потвърждаване на офертата, съгласно условията на предоставената оферта.

   При успешно изтегляне на сумата Вие ще получите фактура за авансовото плащане,  потвърждение за гарантирана резервация.

   Важно:

   Не се приемат резервации, при които резервиращият е посочил в авторизационната си форма чужда дебитна/кредитна карта. Ако резервиращият не може да посочи собствена дебитна/кредитна карта, за да гарантира резервацията си с авансово плащане може да я плати чрез банков трансфер.

   За резервации, при които лицето, правещо резервацията е различно от ползвателя на резервацията, авансово плащане през физически ПОС терминал без присъствие на картата не се приема. В тези случаи, препоръчваме на клиентите да заплатят авансово престоя си чрез банков трансфер.

   1. Чрез банков трансфер

   Ако изберете този начин на плащане, ще Ви бъде изпратена проформа фактура с данни за банковите сметки на Комплекс „НЕРО“. След осъществяване на банковия трансфер е необходимо да изпратите копие от платежно нареждане или вносна бележка на e-mail: neropamporovo@gmail.com, като задължително впишете номера на офертата като основание за плащане. Плащане по банков път можете да направите съгласно обявените условия за гарантиране на резервацията, за да можем да получим и отразим сумата в резервацията Ви.